Upload Your songs, Videos or Apps here

Iyin lyrics by Sola Allyson

naijapeeps / Naijapeeps / General / Music Lyrics / Iyin lyrics by Sola Allyson (2162 Views)


Download Music: Uchechi – Faithful Father mp3 / SPOTLIGHT Lyrics – Moses Bliss / Chidinma Jehovah Overdo Lyrics + Video mp4 download /
(2) (3) (4)

(Go Down)

Iyin lyrics by Sola Allyson by prayertitus Admin.: 1:07pm July 26, 2020

Sola Allyson - Iyin Lyrics

Call: Eni ba mo’nu ro, lo le mo ope da

Eni ba ni arojinle a saa ma dupe

Emi mo’nu ro, mo ya wa dupe

Olorun ti a ko le da duro, mo gbe oga o


All: Olorun ti a ko le da duro, mo gbe oga o(2x)

Call:Olorun ti a ko le mu lowo dani

Mo gbe o ga o

Too ba loya ta lole da o duro

Eto inu re lo wa, eto owo re lowa

Mo gbe o ga


All: Olorun ti a ko le da duro, mo gbe oga o(2x)


Call: Kabiyesi, kabiyesi re baba agba

Kabiyesi, kabiyesi re, oba awon oba

All: Kabiyesi, kabiyesi re baba agba

Kabiyesi, kabiyesi re, oba awon oba


Call: Kabiyesi re o, baba agba

Oba to joko lori ite o, maa sola re lo Oluwa


All: Kabiyesi, kabiyesi re baba agba

Kabiyesi, kabiyesi re, oba awon oba


Call:O fi imole s’aso bora

Oba to f’imole s’aso bora

Ori obiri aye lo joko si,

imole lo fi s’aso bora

Oba to f’imole s’aso bora


All: O f’imole s’aso bora (4x)

Call: Kabiyesi re Oluwa

Emi mi n bu ola fun o nigba gbogbo oba mi

Ni gbogbo aye ko seni to dabi re, Oluwa

Iwo to n joko sinu awon orun, Oluwa


All: O f’imole s’aso bora (4x)


Call: Oluwa mo gbe o ga (2x)

Awon orun n ba mi yin o o pe o se (2x)

All: Oluwa mo gbe o ga (2x)

Awon orun n ba mi yin o o pe o se (2x)

Call: Oluwa mo gbe o ga (2x)

Gbogbo ise re n ba mi yin o o pe o se

Mo da ohun mi po mo gbogbo ise re,

Mo so bee o seun


All: Oluwa mo gbe o ga (2x)

Awon orun n ba mi yin o o pe o se (2x)


Call: Ayin o oba mimo

A yin o oloore wa

A yin o, olugbala

Iwo lo n s’agbara wa


All: Ayin o oba mimo

A yin o oloore wa

A yin o, olugbala

Iwo lo n s’agbara wa

Call: Ayin o oba mimo

Ebo ope wa ree o

Lat’ogbun okan wa wa ni

Wa gba a Oluwa Olorun


All: Ayin o oba mimo

A yin o oloore wa

A yin o, olugbala

Iwo lo n s’agbara wa

Call: Iwo ni mo wa gbe ga

Iwo ni mo wa f’iyin fun

Olorun mi to n gbe nibi giga

Iwo ni mo wa gbe ga


All:Iwo ni mo wa gbe ga

Iwo ni mo wa f’iyin fun

Olorun mi to n gbe nibi giga

Iwo ni mo wa gbe ga


Call: Iwo ni mo wa gbe ga o

Oba to r’ojo aanu s’ori iseda mi, Oluwa

Olorun mi to n gbe nibi giga

Iwo ni mo wa gbe ga

All: Iwo ni mo wa gbe ga

Iwo ni mo wa f’iyin fun

Olorun mi to n gbe nibi giga

Iwo ni mo wa gbe ga

Call: Alpha, Omega(2x)

Iwo ni mo f’iyin fun o, baba(2x)


All: Alpha, Omega(2x)


Call: Iwo ni mo f’iyin fun o, baba(2x)

Oba to mo ibere, iwo ni Alpha,

Oba to mo opin, iwo ni Omega

Iwo ni mo f’iyin fun o, baba

Iyin re o ni tan lenu mi titi aye mi, Oluwa


All: Alpha, Omega(2x)

Iwo ni mo f’iyin fun o, baba(2x)


Call: Oloore ofe, eleruniyin

Olorun agbaye o, mo gbe o ga


All: Oloore ofe, eleruniyin

Olorun agbaye o, mo gbe o ga


Call: Oloore ofe, eleruniyin

Unexplainable, indescribable

Unsearchable, incredible

Mo gbe o ga


All: Oloore ofe, eleruniyin

Olorun agbaye o, mo gbe o ga


Call: Iyin ye Olorun wa, Oba to n gbo adura(2x)


All: Iyin ye Olorun wa, Oba to n gbo adura (2x)


Call: Iyin ye o o, Olorun wa

Oba to n fi aanu gbadua

Bi o ba se ‘wo too wa leyin mi, nibo lemi o ba wa

Mi i ba ti b’aye lo

Oba to n gba adura


All: Iyin ye Olorun wa, oba to n gbo adura(2x)


Call: O ti n s’ise re bo, iwo yoo se lasepe o

O ti n s’ise re bo, iwo yoo se lasepe

All: O ti n s’ise re bo, iwo yoo se lasepe

O ti n s’ise re bo laye wa, iwo yoo se lasepe

Call: O ti n f’aanu gba mi bo Oluwa

Iwo yoo gba mi tan o, agbanilagbatan ni o o

O ti n f’aanu gba mi bo Oluwa

Iwo yoo gba mi tan o, Agbanilagbatan ni o o

O ti n f’aanu yo mi bo o, oba to mu mi de’bi

Iwo yo se lasepe


All: O ti n s’ise re bo, iwo yoo se lasepe

O ti n s’ise re bo laye wa, iwo yoo se lasepe


Call: Gb’adura mi goke, baba, gb’adura mi goke

All: Oba afesejin (3x)

Gb’adura mi goke


I am a Vibrant Internet Stunner!!!, Simple but Complex

0 comment Be the first person to comment! (Reply)

Add Comment

Your Name:

Comment:

Smilies List

Related Posts